• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SRI LANCA

  ​Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan Ca (kiêm nhiệm Man-đi-vơ)

  Trụ sở: Số 30/5, Ward Place, Colombo - 7

  Điện thoại: (+94-11) 2696050

  Fax: (+94-11) 2692040

  Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn

  Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.lk

  Giờ làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu: 09.00 - 12.00; 14.00 - 17.00 

  Danh sách cán bộ Ngoại giao:

  1. BÀ PHAN KIỀU THU                   Đại sứ

  2. ÔNG NGUYỄN ĐĂNG TUẤN       Tham tán Công sứ, người thứ hai

  3. ÔNG VŨ NGỌC TUÂN                 Bí thư thứ hai

  4. ÔNG VŨ XUÂN MONG                Cán bộ

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​