Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
| English
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
​​​


anh dai su truc.jpg

Vui mừng chào đón các quý bạn đến với trang thông tin điện tử chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo!

Trong suốt chiều dài hơn 50 năm kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (21/7/1970), Việt Nam và Xri Lanca luôn duy trì và không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt. Từ ngày 30/3/2021, tôi vô cùng vinh dự được chính thức đảm nhận vai trò là cầu nối, tiếp tục góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Xri Lanca ngày càng sâu sắc, mở rộng trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thông qua trang thông tin này, chúng tôi hy vọng sẽ đưa các quý bạn đến gần hơn với Việt Nam bằng việc cung cấp chân thực, cập nhật bức tranh toàn cảnh về đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa đặc sắc, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; về con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, cần cù lao động, cởi mở, thân thiện và mến khách; về những thành tựu của quan hệ Việt Nam – Xri Lanca và về các hoạt động của Đại sứ quán.

Chúc các quý bạn tìm thấy các thông tin cần thiết, bổ ích, thú vị và chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp xây dựng để trang tin ngày càng hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Đại sứ tại Xri Lanca kiêm nhiệm Man-đi-vơ

Hồ Thị Thanh Trúc​Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148

 Tin tức

​​​​​​​​
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148

 Chuyên đề

​​​​​​​​​​​​
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
​​ ​ ​​​​​​​​​​
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:26d07da0-5b71-9039-060a-f5a25c6fb148
    Về đầu trang