• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SRI LANCA

  ​Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan Ca (kiêm nhiệm Man-đi-vơ)

  Trụ sở: Số 30/5, Ward Place, Colombo - 7

  Điện thoại: (+94-11) 2696050

  Fax: (+94-11) 2692040

  Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn

  Website: www.mofa.gov.vn/vnemb.lk

  Giờ làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu: 09.00 - 12.00; 14.00 - 17.00 

  Danh sách cán bộ Ngoại giao:

  1. Bà: Phạm Thị Bích Ngọc – Đại sứ.
  2. Ông: Trần Tuấn Dũng – Tham tán Công sứ, người thứ hai.
  3. Ông: Vũ Ngọc Tuân – Bí thư thứ hai.
  4. Ông: Vũ Xuân Mong – Cán bộ.
   ​Địa chỉ, Email và số điện thoại của ĐSQ không thay đổi. ​

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​