​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Sri Lanca 

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC


Họ tên: Phạm Thị Bích Ngọc, sinh ngày 18 tháng 11năm 1972

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật quốc tế (tại Australia, năm 2003); Cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh (tại Việt Nam, năm 1995); Cử nhân Luật (tại Việt Nam, năm 1994); Cao cấp lý luận chính trị (năm 2009)

Quá trình công tác:  

  • 1995-2001: Chuyên viên Vụ Tổng hợp; Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
  • 2001- 2008: Phó Trưởng phòng, sau là Trưởng phòng Quản lý các chương trình/dự án hợp tác quốc tế, Văn phòng Quốc hội
  • 2008- 2010: Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
  • 2010- 2013: Phó Vụ trưởng phụ trách Phòng Quản lý các chương trình/dự án hợp tác quốc tế, Văn phòng Quốc hội
  • 2014- tháng 12/2017: Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Văn phòng Quốc hội
  • Từ tháng 12/2017 đến nay là Đại sứ Việt Nam tại Xri Lan-ca kiêm nhiệm Man-đi-vơ

    Địa chỉ liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan-ca:

    30/5 Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka

Email:vnemb-srilanka@mofa.gov.vn or vnemb.srilanka@yahoo.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​