sr6.jpg

Ngày 9 tháng 9 năm 2014, tại Phủ Tổng thống ở Colombo, Sri Lanka,  Đại sứ   Phan Kiều Thu đã trình Quốc Thư lên Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa chính thức là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ  Sri Lanka thay Đại sứ Tôn Sinh Thành đã hết hạn về nước nhận nhiệm vụ mới.

Cùng trình Quốc thư với Đại sứ Phan Kiều Thu, có Đại sứ các nước Estonia, Colombia, Israel, Bungary và Lào là Đại sứ các nước tại Ấn Độ kiêm nhiệm Sri Lanka. Dự lễ trình Quốc thư có Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Prof.G.L.Peiris và các quan chức cao cấp của Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao Sri Lanka

Sau Lễ trình Quốc thư, Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã tiếp thân mật các Đại sứ tại Văn phòng Tổng thống./. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​